Regels lidmaatschap

Naast de gedragsregels zijn de volgende (onderstaande) regels van toepassing op het lidmaatschap van TCAV. Wanneer je lid wordt van onze vereniging verklaar je daarbij akkoord te gaan met de volgende regels:

  • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
  • Indien een lid in de loop van het seizoen het lidmaatschap beëindigd, is dit lid tot 31 december van het lopende jaar contributie verschuldigd aan de vereniging.
  • Beëindiging van het lidmaatschap moet schriftelijk uiterlijk 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar bij de secretaris geschieden.
  • Bij het lid worden van TCAV word het lid automatisch (verplicht) lid van de NTFU.
  • Bij de contributie is het lidmaatschap van de NTFU inbegrepen.
  • Elk lid geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de NTFU i.v.m. het lidmaatschap.
  • Elk lid gaat akkoord (tenzij anders gemeld) met het gebruik van zijn/haar beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. ten behoeve van promotiedoeleinden voor vereniging. Wanneer een lid niet akkoord gaat met het gebruik van zijn/haar beeltenis (in welke vorm dan ook) dan dient hij/zij dit duidelijk kenbaar te maken bij zijn/haar toerfietsleider(s). Mocht er onverhoopt toch een keer een beeltenis ongewenst geplaatst worden, meld dit dan bij het secretariaat. Wij zullen er dan onze uiterste best voor doen om deze beeltenis te verwijderen.
  • Elk lid gaat akkoord met machtiging tot automatische incasso.
  • Elk lid is van de helmverplichting van de vereniging op de hoogte, en natuurlijk rijden we allemaal in Clubkleding.